new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

作者: 时间:2021-10-19 15:36:50

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

    ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲ ᧉᦷᦟ ᦅᦱ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉᦺᦓ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦂᧂ ᦞᦸᧂ ᦡᦲ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦵᦵᦜᧆ ᦵᦵᦂᧂ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ,ᦀᧁ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦚᦲᧃᧉ ᦓᦹᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ、ᦗᦻ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ; ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᧁᧈ、ᦟᦼᧉ ᦍᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦅᦱᧁᧈ ᦷᦑᧂᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ、ᦈᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦌᦲᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦗᦲᧃᧈ、ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ、ᦟᦲ ᦟᦲᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ; ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ  ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦱᦞ ᦕᦂᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ》。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧈ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦞ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦅᦸᧂᦰ ᦏᦻᧈ ᦌᦱᧃᧈ,ᦀᦲᧆ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦓᧇ ᦑᦲᧈ ᦓᧇ ᦵᦣᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦀᦲᧆ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦓ  ᦷᦠ ᦺᦈ“ᦕᦵᦑᧆ  ᦷᦜᧂ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ  ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)