new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦠᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ

作者: 时间:2021-10-13 10:25:48

1b-1.jpg

 ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧓ᦞ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦠᧃᧉ,ᦉ ᦐᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦣᧅ  ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᧇ ᦠᦻ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦁᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦺᦗ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ、ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᧞ ᦏᦻ  ᦑᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ 。(ᦙᦱᦍᦲᧃᧉ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧈᦏᦸᧆᧈᦔᦳᧂᧈ)