new tai | old tai | 中文

ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂᧈᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2021-09-29 14:45:40

0924-01YWB-003-246342-原文件.jpg

↑ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙  ᦓᧃᧉ ᦔᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ、ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)