new tai | old tai | 中文

ᦗᦰ ᦍᦰ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ

作者: 时间:2021-09-13 09:25:33

1b-1.jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,“ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦂᦸᧉ ᦖᧃᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦢ ᦺᦈ ᦣᦳᧄᧈ ᦺᦉᧉ -ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ (ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ)ᦅᦹ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒᧒ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦗᦲᧉ ᦒ ᦘᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦈᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ  ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦞ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ、ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦩᦱᧆ ᦩᦱᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦲᧉ ᦷᦌᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱᦞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦻ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦃᧃ ᦒᧄ ᦟᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)