new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

作者: 时间:2021-09-02 11:19:48

   ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦵᦵᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦁᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦓᧃᧉ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦎᦸᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦝᧂ ᦺᦘᧈ ᦞᦱᧈ、ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ、ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦺᦘᧈ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ,ᦂᦴ ᦅᧄ ᧑ ᦙᦹᧂ ᦅᧄ ᧒,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦺᦡ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ。ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦺᦞᧉ ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦋᦴᧈ ᦎᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧃᧉ,ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦏᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦺᦓ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦞᦱᧉ ᦌᦱᧂᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦟᦻ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧁ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦋᦱᧆ ᦉ ᦐᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ 、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦀᧁ“ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᧓ ᦕᦂᦱᧃ”ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)