new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ

作者: 时间:2021-09-02 11:19:22

1b-2 (2).jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ᦱ。᧒᧗ ᦆᧄᧈ,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ 、ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦵᦵᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦙᦱᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ。  (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)