new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ: ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ

作者: 时间:2021-09-02 11:16:24

    ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ“ᦃᦱᧄᧈ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ”᧞ ᦂᦱᧃ“ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ,ᦢᧁᧈ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦟ ᦃ ᦓ、ᦢᧁᧈ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ; ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦕᦵᦑᧆ ᦅᧆ ᦅᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦍᦱᧄ ᦚᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦋᦲᧂ ᦀᧁ ᦵᦞ ᦟᦱ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ,ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦁᧃ ᦢᦳ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦟᦰ ᦉᦻ ᦺᦈ、ᦓᧇ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦹᧃᧉ ᦅᦹᧃᧉ ᦢᧃ,ᦞᦹᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦉ ᦗ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ “ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ”,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦁᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ  ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦍᧂᧈ ᦺᦞ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃ ᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ、ᦺᦋᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦜᦲ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。

  ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ,ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ)