new tai | old tai | 中文

ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ

作者: 时间:2021-07-16 08:15:18


←  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。(ᦈᧁᧈ ᦐᦱᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)