new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᦱ ᦗᦱᧃ

作者: 时间:2021-06-25 17:15:06

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᦱ ᦗᦱᧃ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ”᧞ “ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ、ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ”ᦓᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦗᦸᧅ ᦵᦵᦙ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦒ ᦟᦳᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦠᦱᧅ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦑᦹᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅᦰ ᦵᦵᦟᧅᦰ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦑᦹᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᧞ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ、ᦃᦸᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦉᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦓᧃᧉ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᧃᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ、ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ、ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、ᦵᦵᦖᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)