new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ

作者: 时间:2021-06-25 17:14:07

1b-2.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ ᦞᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 8430 ᦕᦹᧃ ᦔᦻ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ 120 ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)