new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦋᧈ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ

作者: 时间:2021-06-25 17:13:03

1b-1.jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,“ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ”ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦵᦵᦋᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦎᦱᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦢᦲᧆ ᦟᦱᧉ、ᦷᦃᧉ ᦟᦱᧉ、ᦵᦵᦋᧈ ᦓᧄᧉ ᦟᦱᧉ、ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ 99 ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦟᦱᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ“ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦟᦱᧉ、ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦟᦱᧉ”᧞ “ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ”,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦷᦝᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ、ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)