new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ

作者: 时间:2021-06-25 17:11:38

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᧞ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ,ᦺᦆᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ、ᦈᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ、ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑、ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦗᦲᧉ ᦒ ᦘᧃ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ,ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ、ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦡᦲ,ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦘᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ、ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ。

 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦊᦴᧈ ᦍᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、ᦀᧁ ᦔᦱᧉ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦓᧃᧉ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦍᦲ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ、ᦋᧂᧈ ᦌᦲᧉ)