new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ

作者: 时间:2021-06-17 18:01:12

   ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦣᦴᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧆ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ、ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦗ,ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ·ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ”,ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ,ᦈᦹ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦠᧃᧉ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦟᦹᧇ ᦅᧄ ᦔᦳᧂ ᦉ ᦈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦓᧃᧉ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦸᧃᧈ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ  ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦸᧃᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦆᦱᧁᧈ《ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ》。ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧉ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

  ᦊᦴᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦾ ᦵᦐᦲ,ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ、ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦆᦹᧃ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦈᦲᧆ ᦂᦱᧉ ᦺᦈ ᦠᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ、ᦠᦱ ᦈᦸᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦍᧂ、ᦷᦕᧄ ᦕᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦺᦡᧉ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ、ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦓ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦓᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ、ᦟᦹᧇ ᦵᦣᧆ ᦏᧂ ᦏᦹ、ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᧃ ᦵᦣᧃ;  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦋᦲᧈ、ᦵᦣᧃ ᦠᦹᧈ ᦅᦹᧆ、ᦵᦣᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᧆ; ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ、ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦒᦸᧅ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦑᦸᧆ ᦈᦲᧆ ᦑᦸᧆ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ、ᦈᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ、ᦟᦲᧁ ᦒᦲᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ、ᦵᦃᦲᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)