new tai | old tai | 中文

ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉᦣᦱᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-06-17 18:00:07

1b-2.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆᦣᦱᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ  。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦁᧃ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ、ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦁᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦱᧈᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ  ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ  ᦣᦱᧈᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦓᧃᧉ。(ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)