new tai | old tai | 中文

ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᧟

作者: 时间:2021-06-10 15:55:29

1b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦞᧂ ᦕᦱ ᦆᧂ ᦁᧃ ᦍᦱᧁ 300 ᦙᦲ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᧟。ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒ᦞᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦠᦱᧉ ᦔᦸᧂᧈ  ᦃᦸᧂ ᦠᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦷᦙᧃ 1350 ᦙᦲ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦂᦱᧂ ᦷᦃ 440 ᦙᦲ、ᦎᦸᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ 818.8 ᦙᦲ、ᦵᦑᦲᧅ ᦑᦱᧂ 89.3 ᦙᦲ。ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ 35.6 ᦙᦲ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘᦵᦵᦑᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧒ ᦠᦳᧃ ᧔ ᦉᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ)