new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᧞ ᦔᦱᧃᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ

作者: 时间:2021-06-10 15:54:27

1b-2.jpg

  ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ  ᦆᧄᧈ ᧑ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᧞ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦎᦸᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦗᦾ ᦟᦱᧄ  ᧞ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ、ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ、ᦺᦊᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧉ ᦢᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᧞ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦀᧃ ᦺᦈ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ、ᦩᦱᧄ ᦷᦀᧆ ᦺᦈ ᧞ ᦠᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧈ ᦡᦴ ᦠᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦵᦏᧉ ᦵᦵᦏᧄ,ᦔᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦎ ᦏᦹ ᦷᦎ、ᦷᦎ ᦣᧅ ᦷᦎ、ᦷᦎ ᦗᦹᧂᧈ ᦷᦎ、ᦷᦎ ᦵᦵᦃᧂ ᦷᦎ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦍᦸᧃᧉ ᦢᦳᧃ ᦉᦳᧄ ᦗᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᧞ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦺᦗ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)