new tai | old tai | 中文

ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧈᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ: ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦗ

作者: 时间:2021-06-10 15:53:12

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᧞ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᧞ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧇᧈ ᦙᦱ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ,ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ、ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ, ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦑᧉ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦟᦲᧇ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦷᦝᧂᧈ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦈᧁᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。(ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)