new tai | old tai | 中文

ᦀᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧂ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ

作者: 时间:2021-06-03 11:09:32

1b-2.jpg

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦎᦱᧈ ᦎᦴᧈ ᦅᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦃ ᦔᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ“ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦜᧅ ᧑”ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ《ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦕᦵᦑᧆ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦓᧃᧉ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦈᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)