new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ

作者: 时间:2021-06-03 11:08:33

   1b-3.jpg   

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧔,ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ 100 ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ。

  ᦆᦱᧁᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ《ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ》《ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦩᦱᧄ ᦚᧃ》《ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᧑》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ ᦔᦲᧃ ᦉᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦷᦎ ᦏᦹ ᦷᦎ、ᦷᦎ ᦵᦋᦲᧈ ᦷᦎ、ᦷᦎ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦎ、ᦷᦎ ᦗᦹᧂᧈ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)