new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-05-20 17:15:04

1b-1.jpg

    ᦐᧂᧉ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ,ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ。

  ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦏᦹ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧃ、ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ“ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ”“ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧈ ᦉᦱᧈ ᦑᦱᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᧒᧔ ᦔᦲ”“ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ”“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦌᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧃ、ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ” ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ。ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ、ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦠᦹᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕ ᦵᦉᦲᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦂᦸᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᧞ ᦔᧃ ᦍᦱ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ“ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”、ᦖᧃᧉ ᦃᧃ“ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”、ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ。ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ“᧓ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ”,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ、ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ、ᦉ ᦓᦱᧈ ᧞ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。(ᦀᦻᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)