new tai | old tai | 中文

ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦱ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧗᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2021-05-20 17:07:57

   ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ ᦵᦵᦕᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦺᦓ ᦷᦅᧉ ᦛᦴᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦙᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦱ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧗᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ,ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧐ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧗᧒᧐᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓᧘, ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦉᦳᧃ ᦔᦻ ᧕᧓。ᦱ᧐ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦺᦞᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᧓ᦱ ᦵᦌᦲᧃ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ,ᦵᦌᦲᧃ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧒ ᦑᦲᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᧕᧐᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᦹᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧙ ᦑᦲᧈ,ᦵᦌᦲᧃ ᦉᦹᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦱ᧐᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᦹᧂ ᧕᧐᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦱ᧗ ᦑᦲᧈ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧔ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧒ᦞ ᦖᦹᧃᧈᦔᦻ  ᧙ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧈ ᧗᧗ ᦅᦳᧃ,ᦓᦾᧉᦵᦜᦲ ᦱ᧐᧐᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᧓ ᦑᦲᧈ。

(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)