new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ

作者: 时间:2021-03-26 09:25:52

   ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦅᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ、ᦌᦱᧂᧉ ᦛᦴᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦑᧁᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦜᦻ ᦃᦸᧉ ᦜᦻ ᦎᦱ ᦓᦲᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦅᧁᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦘᦲᧄ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦉᦸᧆᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ、ᦎᦹᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦜᦲ、ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ“ᦑᦳᧃᧈ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ”ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧅ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᧞ ᦵᦎᦲᧃᦢᦸᧅᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦖᧃᧉ ᦠᦱᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧆ ᦈᦱ ᦓ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦝᧆ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ“ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦍᧇ ᦅᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘᦑᦲᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᧞ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ、ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ、ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦓᧃᧉ ᦺᦗ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)