new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦔᦱᧂ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

作者: 时间:2021-03-26 09:25:08

1b-2.jpg

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦋᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦔᦱᧂ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᧒ ᦔᦱᧂ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。(ᦵᦵᦋᧂ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)