new tai | old tai | 中文

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦷᦟᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ

作者: 时间:2021-03-26 09:22:36

1b-1.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦵᦵᦑᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᦲᧈ ᦌᦴᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦷᦟᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦌᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᧑。᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧈ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦊᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。(ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)