new tai | old tai | 中文

ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦗᦱᧂᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ

作者: 时间:2021-03-22 09:45:34

1b-2.jpg

  ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦋᦳ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦲ ᦵᦵᦋᧃ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦔᦸᧈ ᦠᧃᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ、ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦞᦼᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)