new tai | old tai | 中文

ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦗ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ

作者: 时间:2021-03-22 09:44:18

  1b-1.jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦟᦰ ᦒᦱ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦜ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ、ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)