new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ140

作者: 时间:2020-10-28 11:07:06

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ140,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦖᦴᧈ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᧞ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᧙ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ 《ᦘ ᦑᦲᧆ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ (ᦑᦱᧂ ᦋᦴ) ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦅᧁᧉ  ᦅᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦑᦱᧂ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ》,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ “ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᧒ ᦕᦂᦱᧃ”,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ,ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦏᦳ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ、ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ、ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ、ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦅᦸᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦗᦻ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)