new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2020-09-17 10:55:44

  ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦵᦉᧆᧈ ᦌᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦏ ᦜᦱ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ  ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦏ ᦜ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ   ᦕ ᦵᦑᧆ ᦈᦹ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ。

 ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ,ᦟᦲᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦱᧃᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ。ᦐᧂ ᦉᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ,ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ “ᦏ ᦜᦱ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ   ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ”ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ,ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ”ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦟᦲ、ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦲᧂᧈ ᦍᦲ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦞᧀᧈ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂᧈ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ、ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦗᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。