new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ

作者: 时间:2020-09-17 10:46:23

   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧓ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦚᦴᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦚᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ、ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦷᦣ ᦋᦲᧃᧉ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ、ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ-ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦻ ᦞᦼ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。

ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ“᧖ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ”“᧖ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ” ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦑᧂ ᦔᦲ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ,ᦃᦸᧃᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᧞ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦔᦲ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ“᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓” 。

  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ,ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᧑” ᧞ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦵᦑᧆ、ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ “᧒ ᦷᦆᧄᧈ ᦈᧅ” ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ  ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ ᦺᦔ ᦺᦂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ“᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔”, ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᧑”、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ “᧒ ᦺᦖᧈ ᧑ ᦐᧅ”、ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦓᧃᧉ,ᦅᦹᧆ ᦘᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧈ ᧑ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ。

 ᦌᦲ ᦋᦱᧈ ᦝᦴᧉ、ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ、ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦌᧃ ᦆᦳᧂᧉ、ᦈᧁᧈ ᦅᦱᧂᧈ、ᦊᦲᧃᧈ ᦃᦻᧈ ᦋᦳᧂᧈ、ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ、ᦀᦻᧉ ᦡᦱ、ᦌᦼᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ)