new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦷᦂᧂᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦁᦲᧉ ᦨᦱᧈ ᦷᦑᧈ ᦵᦁᦲᦓᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀ

作者: 时间:2020-07-27 09:05:38

1b-2.jpg

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦀᦲᦰ ᦂᦳᧂᧉ ᦃᦱᧁ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦁᦲᧉ ᦨᦱᧈ ᦷᦑᧈ ᦵᦁᦲ ᦁᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦓᧃᧉ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦀᦲᦰ ᦂᦳᧂᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦙᧀ ᦕᦵᦑᧆ ᦵᦁᦲᧉ ᦨᦱᧈ ᦷᦑᧈ ᦵᦁᦲ。              (ᦘᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)