new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦷᦎᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦓᦾᧉ

作者: 时间:2020-04-12 16:02:07

1b---2.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧔ᦷᦟᧅ ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ᧞ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧉ ᦈᦹᧈ ᦵᦉᦲᧈ《ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ》、ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦷᦣᧂ ᦃ ᦊᦻ ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᧄᧉ ᦩᦻ ᦃᧁ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦞᧃ ᦠᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦷᦎᧇ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦷᦎᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ。(ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)