new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ

作者:ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2019-08-02 15:37:00

1b-2.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧗ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦁᧃ ᦀᧁ“ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ ᦷᦆᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦜᦲᧃᧉ”ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦓᧃᧉ(ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ)。

  ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦟᦳᧅ ᦙᦱ,ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦵᦵᦑᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ、ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᧞ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦊᦴᧈ ᦍᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ、ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦷᦂᧆ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦷᦎ、ᦔᦱ ᦺᦓ ᦺᦑ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦷᦎ,ᦂ ᦔᦲ ᦇᦹᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦵᦢᧉ ᦇᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦾᧈ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦙᦲ ᦋᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦽᧈ ᦏᦻ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)