new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ 时间:2019-08-02 15:34:14

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ  ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》《ᦂᦱᧅ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦖᦴ ᦣᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ》,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴᧈ》,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦳᧂ ᦂᦱᧁᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᧞ ᦋᦲᧃᧉ ᦖᦴ ᦡᦲᧇ、ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ、ᦺᦉᧉ ᦟᦸᧂᧉ ᦘᦲᧅ 、ᦷᦆ ᦒᦼ、ᦋᦲᧃᧉ ᦡᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)