new tai | old tai | 中文

ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦺᦉᧈ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ

作者:ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ 时间:2019-08-02 15:32:20

 

 1b-1.jpg ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦌᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦁᧃ“ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ、ᦐᦱᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ”ᦅᦹ“᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”ᦓᧃᧉ(ᦔᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ)。

   ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦆᦲᧂ ᦙᧃ ᦀᧁ ᦘᦱᧉ、ᦀᧁ ᦃᦸ、ᦀᧁ ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ,᧒ ᦅᦳᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ、᧓ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ,ᦕᦴᧉ ᧑ ᦷᦢᧅ ᦃᦳᧄ、ᦕᦴᧉ ᧑ ᦊᦲᧇ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ、ᦕᦴᧉ ᧑ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧑,ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᧕᧐ ᦂᦸ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᧄᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

     ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦕᦸᧃ ᦡᦸᧃ ᦊᦱᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ。(ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)