new tai | old tai | 中文

​ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ

作者: 时间:2019-03-08 16:59:51

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧓ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ。ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦎ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ、ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦈ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᧞ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᧞ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ。ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦺᦔ,ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦩᦱᧄ ᦛᧂ“ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ、ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ”ᦵᦵᦔᧃ ᦵᦵᦙᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ,ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦠᧆ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦟᦲ ᦅᦱᧂᧈ)