new tai | old tai | 中文

 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖

作者: 时间:2019-01-18 15:40:19

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ“ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ”,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧖ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ 。

  “ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᧖ ᦕᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ”ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ: ᧑ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。᧕ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。᧖ ᦓᦲᦰ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

(ᦟᦲ ᦈᦹᧈ ᦌᦲᧃᧈ)