new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ

作者: 时间:2019-01-18 15:38:59

 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ》

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦗᦲᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ》(ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ》)。

  《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ》ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ、ᦎᦱ ᦖᦻ ᦷᦙᧃ、ᦘᦲᧄ ᦍᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄᦟᦱ ᦋ  ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦘᦑᦲᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ  ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦞ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧘ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦃᦸᧉ ᦅᧁᧉ ᦁᧃ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦖᧃᧉ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦀᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦁᧃ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ  ᦂᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦺᦈ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ、ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦓᧃᧉ。

  《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ》 ᦎᦱ ᦖᦻ ᦷᦙᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ: ᦏᦹᧂ  ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅ ᦷᦠ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦝᧆᦰ ᦌᧄᧉ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ; ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ; ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ、ᦞᧆ ᦞᦱ ᦁᦱ ᦟᦱᧄ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙ᦞ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ; ᦔᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᧒ ᦑᦲᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦔᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ  ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᧕ᦞ ᦑᦲᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦔᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦑᦲᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。

  《ᦩᦱᧄ ᦠᧃ》ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᧘ ᦕᦂᦱᧃ,ᦅᦹ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᦏᦳ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦵᦵᦏᧄ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦂᦱᧃ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦂᦱᧃ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦓᧃᧉ。


(ᦉᦱᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ)