new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ

作者: 时间:2021-11-19 17:37:03

 3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦹ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦗᦸᧇ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧕ ᦞᧃ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦅᦹ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ 38 ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ《ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ》。

 ᦀᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、 ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ、 ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᧞ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ, ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦃᦸᧂ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。    (ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧉ)