new tai | old tai | 中文

ᦵᦣᦲ ᦺᦝ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

作者: 时间:2021-11-19 17:36:02

 3b-3 (1).jpg

  ᦶᦎᧈ ᦵᦖᧀ ᦷᦎᧅ ᧟, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦚᦳᧃ ᦠᦱᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ, ᦵᦣᦲ ᦁᧃ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦍᧄ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦠᧃᧉ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ,ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᧟, ᦵᦣᦲ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦗᦸ ᦡᦻ ᦈᧅ ᦟᦳᧃᧉ ᦵᦜᦲ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦎᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦵᦠᦲᧃᧉ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦚᧁᧉ ᦵᦣᦲ, ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦏᦹᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。

  ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,  ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦡᦳᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦳᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧑, ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲ ᦌᧄᧉ。

   (ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ)