new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ

作者: 时间:2021-11-12 10:58:59

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦂᦱᧃ “ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ”, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦑᦲᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦗ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦁᧃ “ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦌᧄᧉ” ᦓᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦱ᧗ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ、 ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧂ ᦉᦹ、ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ ᦟᦸᧈ ᦋᧄ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ, ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈᦰ ᦟ ᦓᦱ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦳᧂ ᦇᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᧞ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧈ、 ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)