new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-11-04 16:21:53

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ “ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ”, ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

 ᦀᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᧞ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦈᧄ ᦄᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、 ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᧃᧉ ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦘᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦍᧂ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᧃᧉ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ、 ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦙᦾᧈ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ  ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ 。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦝᧀᧈ ᦋᦲᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦵᦌᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ, ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、 ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ、 ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦃᦲᧆᧈ ᦺᦞᧉ、 ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ ᦗᦸᧅ、 ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧔ ᦖᦴᧈ, ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧘ ᦎᦱ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧘ ᦎᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ “ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ”。   

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦲᧈ ᦋᦲᧃ)