new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ

作者: 时间:2021-10-28 09:51:24

   3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ  ᦂᦱᧆ  ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ  ᦂᦱᧆ  ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦊᦱ  ᦺᦑ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦚᧂᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ “ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦶᦩᧃᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦡᦲ”。 ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦃᦸᧉ、 ᦑᧄ ᦞᦱᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᧒ ᦶᦔᧃᧉ、 ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 2300 ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ 200 ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ。

    (ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)