new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2021-10-28 09:50:28

   3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、 ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”。

 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙, ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦶᦢᧇᧈ ᦺᦊᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ 《ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ》 ᦋᦲᧉ ᦒᦲ ᧑ 《ᦵᦣᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ》 。 ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᦱᧈ, ᦈᧅ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ  ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。 ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ。

      (ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃᧈ)