new tai | old tai | 中文

ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2021-10-28 09:49:15

 3b-2 (1).jpg

 ↑ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ 。


 ᦃᦸᧇᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦱᧁ 966.3 ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ, ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦖᦴᧈ ᦚᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦵᦀᧁᧉ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ”, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧆ ᦡᦲᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ“ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ+ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ”ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦜᧅ。


  ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ

 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ “ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ” ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧅ ᦋᦴᧈ ᦵᦈ

 “ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦞ, ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦜᧅ ᦆᧄ 229 ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ!” ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦵᦡᦲᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧕ ᦎᦱ, ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦅᧃ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕᦱᧉ ᦷᦔᧅ ᦷᦘᧂᧉ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦠᧃᧉ ᦷᦠᧅ ᦷᦎᧅ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ, ᦈᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᧓ ᦟᦸᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦓᧃᧉ。 

 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦺᦟᧈ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦑᦹᧅ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦓ ᦌᦸ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ 4 ᦅᦳᧃ, ᦕᦴᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ 2 ᦅᦳᧃ。

 ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦞᦼ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᦲᧂᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦀᧁ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦀᦲᧂ, ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦍᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、 ᦃᦸᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦙᦱ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ‘ᦑᦲᧈ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ, ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦉᦻ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ’ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ。” ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ, ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦊᦴᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦐᧅ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ。


  ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ

 ᦞᦲᧉ ᦌᦱ “ᦈᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ” ᦔᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ 

 ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦌᦲᧃᧈ ᦆᦻ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ 214 ᦑᦲᧈ 33 ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ  ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦠ ᦷᦃ ᦷᦋᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ。

  ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ x ᦨᦱᧂᧈ ᦌᦱᧁ ᦶᦙᧁᧉ ᦏᦸᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦱᧅᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧆ ᦁᧃ“ᦟᦱᧉ ᦢᧂᧉ ᦺᦙᧉ ᦜᦱᧄ”ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦇᧁ ᦷᦣᧇ ᦡᧄ ᦙᦹᧆ ᦺᦞᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ 17.5 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

 ᦶᦈᧁᧈ ᦎᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦺᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦉᦱᧈ ᦍᦲᧁ ᦶᦟᧂᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦅᦸᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦣᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦀᧁ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦆᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦌᧄᧉ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦣᦱᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦣᦱᧈ。 ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦣᦱᧄᧉ ᦶᦗᧂ、 ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦋᦱᧆ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᧞。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦺᦞ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ、 ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ”

 ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ “ᦔᧃ ᦍᦱ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ” ᦺᦓ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦜᧂ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦋᦲᧈ ᦉᦲᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦎᧉ ᦷᦟᧆ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ x ᦨᦱᧂᧈ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦗᦱ ᦺᦉᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ 10 ᦶᦙᧁ ᦅᦸᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦍᧂ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ, ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦞ ᦶᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ、 ᦔᧃ ᦍᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦺᦔ、 ᦅᦳᧃ ᧞ ᦷᦆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦞ。

 ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ, ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦠᧃ ᦡᦲ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᦗ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ, ᦺᦊᧈ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ “ᦷᦠ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ、 ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧄᧉ、 ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦺᦡᧉ” ᧒ ᦚᦻᧈ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ。 ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦍᦴᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦎᦲᧃ 6077 ᦃᦸᧉ, ᦈᧇ ᦍᧇ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ 32 ᦅᦳᧃ、 ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦕᦴᧉ ᦟᧅ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ 5 ᦅᦳᧃ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ 32.2 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。


  ᦆᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ

 ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ “ᦞᦱᧂ ᦗᦱᧈ” ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ

 ᦆᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ “ᦞᦱᧂ ᦗᦱᧈ”ᦓᧃᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᧑, ᦷᦠ ᦈᧅ ᦈᦲᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦱ᧐ ᦷᦠ ᦔᦻ ᦑᦹᧅ ᦵᦣᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ, ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦷᦣᧇ ᦶᦕᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᧞ ᦷᦣᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ, ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦌᧁ ᦟᦲ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦓᧁ ᦠᧃᧉ ᦷᦊᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᧟, ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦕᦳᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。

 ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᧃ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦶᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦶᦆᧅ ᦶᦑᧄ ᦂᧃ、 ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ、 ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ, ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧅ ᦋᦴᧈ ᦵᦈ。

 ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ:“ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦈᧅ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᦽᧈ ᦎᦲᧈ。” ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧟, ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦡᧉ ᧗ ᦞᧃ ᧖ ᦆᦹᧃ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ, ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᧃ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦟᦲᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦷᦆ ᦷᦟᧆ ᦶᦍᧉ ᦶᦍ ᦓᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦊᦱ ᦗᦲᧃᧈ ᦑᦴᧉ 22.65 ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ。

  ᦚᦴᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲ ᦷᦗᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦲᧅ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦠᦱᧅ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦁᧃ ᦵᦡᧁ、 ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦅᦸᧉ ᦈᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ、 ᦗᦻ ᦆᦹᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、 ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦣᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦋᦸᧄ ᦁᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ, ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦻ ᦑᦾ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦂᧃ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟, ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ。 ” 

 ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦂᦱᧃ “ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦎᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ” ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ 、 ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ “ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ” ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ, ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ  ᦌᦱᧉ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ, ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ, ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᦳᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᦴᧉ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ 、 ᦔᦲᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦋᦸᧄ 、 ᦔᦲᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、 ᦔᦲᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ, ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。

   (ᦘᦱᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ)