new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2021-10-22 10:05:02

 3b-1 (1).jpg

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ, ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ; ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ  ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ; ᦋᦴᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦘᦱᧅ ᦊᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ。

   (ᦞᦱᧂᧉ ᦈᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)