new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦙᦱᧂᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦶᦝᧆ 390 ᦅᧃ

作者: 时间:2021-10-22 10:04:06

 3b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦙᦱᧂᧉ  ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦝᧆ 390 ᦅᧃ。

  ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᧞ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦱ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ。

      (ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦉᧃᧈ)