new tai | old tai | 中文

ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦣᧇ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 15

作者: 时间:2021-10-22 10:02:33

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦗᧃᧈ ᦶᦋᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦣᧇ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦈᦲᧆ  ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 15 ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦅᦳᧃ “ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ” 2 ᦅᦳᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦈᧅ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦑᦱᧂ ᦺᦖᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦡᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ、 ᦐᦲᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦺᦞᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦆᦸᧃᧉ ᦢᦳ ᦎᧄ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ, ᦈᦹ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦸᧅ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦞᧉ。

    (ᦟᦼᧉ ᦍᦲ)