new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

作者: 时间:2021-10-22 10:00:42

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦆᦸᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、 ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ、 ᦖᦴᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦣᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᧞ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ。

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦣᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ、 ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“᧓ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧔ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ”、 ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ, ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦶᦣᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ“᧔ ᦋᦸᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ”。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦴᧈ  ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、 ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ, ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦟᦱᧅ ᦜᦻ ᦷᦟᧂᧈ ᦕᧆ ᦺᦞ ᦷᦟᧂᧈ、  ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ、 ᦺᦉᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦶᦂᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ 31 ᦜᧂ、 ᦷᦣᧂ ᦶᦣᧄ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ 24 ᦜᧂ、 ᦶᦉᧂᧈ ᦞᦱᧂ ᦗᦱᧈ 2 ᦜᧂ, ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦱᧈ 140 ᦅᦳᧃ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ 52 ᦅᧃ, ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᧟ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ 2 ᦋᦸᧂᧈ 2 ᦅᦳᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ》 107 ᦢᦲᧃᧉ。

  (ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ、 ᦟᦲᧁ ᦟᦲᧃᧉ)