new tai | old tai | 中文

ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦋᦱᧂᧉ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2021-10-22 10:00:10

  ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ  ᦶᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ, ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦋᦱᧂᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ。 


  ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ

  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧒ ᦑᦲᧈ  402 ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦓᧃᧉ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ“4185”, ᦃᦲᧆᧈ ᦖᦻ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧒ ᦑᦲᧈ, ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧓ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᦾᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᧓ ᦑᦲᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ 622.86 ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ, ᦈᦱᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ 22.2%。


 ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦋᦱᧂᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

 ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ, ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦶᦩᧃᧈ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ、 ᦆᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ、 ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ、 ᦷᦣᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦅᦳᧃ。 ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ, ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ+ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ、 ᦶᦩᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ  ᦶᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦆᦳᧂᧉ ᦛᦻᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑, ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。 ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦸᧃ ᦶᦈᧃᧈ App ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ App ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ、 ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦟᧆ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦍᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦎᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ, ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ ᦈᦹ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞᦏᦳ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。


 ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ

 ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧐ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦎᧂᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦃᧁᧉ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦻᧉ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ, ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦡᧁ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᧂ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦌᧄᧉ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦇᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦣᦸᧆ 1.4 ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ, ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ 1.4 ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦕ ᦖᦱᧃ ᦇᦹᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᧞ ᦉᦻᧉ ᦶᦑᧃ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ。


  ᦃᧅ ᦖᧃᧈ  ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ  ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧘ ᦷᦎ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦶᦘᧈ ᦅᦹᧃ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦵᦟᧂᧉ ᦶᦘᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦟᧂᧉ ᦶᦘᧈ ᦅᦹᧃ, ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ、 ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ、 ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦺᦡᧉ ᦵᦂᧇ ᦵᦟᧂᧉ、 ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、 ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦔ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。 ᦶᦎᧈ  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧒᧖ ᦷᦎ。


 ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ, ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ》 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ》 ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧞ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ, ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ、 ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、 ᦐᧂ ᦉᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ ᦓᧃᧉ  ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、 ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧉ ᦶᦠᧄ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ、 ᦟᧅ ᦔᦸᧄᧉ ᦝᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。

     (ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ)