new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ

作者: 时间:2021-10-14 15:42:32

   3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹᦘᦲᧄ  ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ、 ᦔᦱᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦉᦴᧈ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ。

 ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦹᧉ ᦶᦍᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦍᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ, ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧗᧐᧐ ᦅᦳᧃ。 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦃᦳᧆ ᦡᦲᧃ、ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂᦍᦸᧄᧉ ᦐᦱᧉ ᦀᦳᧄᧈ ᦷᦎ、 ᦵᦊᧇ ᦷᦆ 、 ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦉᦻ ᦶᦎᧃᧈ、  ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ ᦉᦹᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦞᦱᧈ, ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦹᧉ ᦶᦍᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦍᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦠᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦌᦲᧃ ᦁᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦴ ᦆᦳᧂᧉ )